Türkiye ve HES'ler Türkiye ve HES'ler
Ülkemizin ortalama yükseltisi 1.131 metre olup 1000 m’den yüksek alanlar toplam yüzeyin %55.5’ini kaplamaktadır. Ülkemiz arazisinin %64’ünün eğimi %12’nin üzerindedir. Ortalama yüksekliği bir kilometrenin üstünde olan ülkemizde...
 
İklim Değişikliği ile Mücadele ve HES'ler İklim Değişikliği ile Mücadele ve HES'ler
Türkiye için en önemli birincil enerji kaynakları fosil yakıtlardır. Bu yakıtların yanması sonucu açığa çıkan ve bir sera gazı olan CO2 emisyonları iklim değişikliğine neden olmaktadır. Elektrik üretiminden kaynaklana CO2 emisyonları...
 
Arz Güvenliği ve HES’ler Arz Güvenliği ve HES’ler
Türkiye birincil enerji tüketimi 1990 yılından 2008 yılına kadar olan 18 yılda %100’den fazla artış göstermiştir. ETKB verilerine göre “1990-2008 döneminde ülkemizde birincil enerji talebi artış hızı aynı dönemde dünya ortalamasının üç katı...
 
Yasal Mevzuat Yasal Mevzuat
4628 sayılı EPDK kanunun yürürlüğe girmesiyle özel sektör ile DSİ arasında su kullanımı ve işletme esaslarını düzenleyen 26/6/2003 tarih ve 25150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde...